OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - szkolenie dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego

W sprawie zapisu na kurs należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – iod@adm.uw.edu.pl. Aby zostać zapisanym na kurs należy posiadać aktywne konto na platformie Kampus

Prowadzący: Dominik Ferenc