Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych