Kurs dla studentów 
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW:

- Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego (UKKNJA);

- Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (UKKNJN);

- Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego (UKKNJF).