Studium Wychowania Fizycznego i Sportu


Wykłady przedstawiają wybrane tematy z zakresu kultury fizycznej dotyczące walorów prozdrowotnych uprawiania aktywności fizycznej, zaznajamiają z prawidłową budową ciała, podstawami teoretycznymi treningu.
Omówione dyscypliny sportowe i rekreacyjne (ogólnodostępne i popularne) uświadamiają jak ważna jest aktywność ruchowa dla zdrowia i kondycji fizycznej i psychicznej każdego człowieka oraz dają praktyczne wskazówki jak je uprawiać.