Wydział Biologii

Kurs na platformie Moodle stanowi element uzupełniający przedmiotu Dydaktyka Biologii. Znajdą tu Państwo program spotkań, materiały z zajęć, informacje o pracach domowych i inne materiały przydatne do pracy na ćwiczeniach w sali.
Dydaktyka biologii jest przedmiotem skierowanym do studentów II stopnia zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych i obejmuje 90 godzin ćwiczeń prowadzonych zarówno w sali Wydziału Biologii, jak i w szkołach. Ćwiczenia mają na celu przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela biologii w zakresie wiedzy metodycznej, wiedzy na temat systemu edukacji, teorii uczenia się i nauczania, umiejętności i kompetencji dydaktycznych i warsztatu pracy nauczyciela biologii. Zajęcia kładą nacisk na praktyczne umiejętności stosowania metod podających i aktywizujących, projektowania doświadczeń biologicznych, prowadzenia projektów edukacyjnych, wykorzystania technologii informacyjnej, tworzenia, wyszukiwania i weryfikacji nowoczesnych środków dydaktycznych, a także prowadzenia pomiaru dydaktycznego.
Spotykamy się w każdy wtorek w godzinach 10.00-13.30 w sali 401A WBUW.