Certyfikacja Biegłości Językowej (Language Proficiency Certification)

Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej informuje, że od sesji letniej 2016 nastąpi modyfikacja formatu egzaminu certyfikacyjnego na poziomie B1 i B2. - zobacz OPIS EGZAMINU >>> 

Aby przystąpić do próbnego Egzaminu certyfikacyjnego z wybranego języka na poziomie B2, kliknij na tytuł kursu po lewej stronie.

Klucz dostępu: CERTYFIKACJA (wpisz wielkimi literami).
Przy logowaniu na platformę użyj numeru PESEL jako loginu oraz hasła USOS. Helpdesk: jezyki-help.come@uw.edu.pl

Prosimy zapoznać się z testami przykładowymi B2 na stronie Rady: TESTY PRZYKŁADOWE >>>

jmJęzyk niemiecki - poziom B2 (od sesji letniej 2014)

jfJęzyk francuski - poziom B2 (od sesji letniej 2014)

jrJęzyk rosyjski - poziom B2 (od sesji letniej 2014)

jhAby przystąpić do próbnego Egzaminu certyfikacyjnego z języka hiszpańskiego na poziomie B2, kliknij na tytuł kursu po lewej stronie. Klucz dostępu: CERTYFIKACJA (wpisz wielkimi literami).
UWAGA!
Przy logowaniu na platformę użyj numeru PESEL jako loginu oraz hasła USOS.
Helpdesk: jezyki-help.come@uw.edu.pl

jwAby przystąpić do próbnego Egzaminu certyfikacyjnego z języka włoskiego na poziomie B2, kliknij na tytuł kursu po lewej stronie. Klucz dostępu: CERTYFIKACJA (wpisz wielkimi literami).
UWAGA! Przy logowaniu na platformę użyj numeru PESEL jako loginu oraz hasła USOS.
Helpdesk: jezyki-help.come@uw.edu.pl