Repetytoryjne e-kursy języków obcych na poziomie A2, B1 i B2

Aby przystąpić do wybranego repetytoryjnego interaktywnego e-kursu języka obcego na poziomie A2poziomie B1 lub poziomie B2, kliknij na tytuł kursu po lewej stronie.
Przy logowaniu na platformę użyj numeru PESEL jako loginu oraz hasła USOS.
Helpdesk: jezyki-help.come@uw.edu.pl