Test zaliczający dla studentów I roku studiów I stopnia na Wydziale Fizyki UW.