Kurs dla przyszłych i obecnych prowadzących przygotowujący do prowadzenia zajęć na platformie CKC UW.