Przestrzeń Forum Dobrych Praktyk, w której umieszczamy materiały ze spotkania i prowadzimy dyskusje.

Forum Dobrych Praktyk to spotkanie w gronie praktyków, na co dzień zajmujących się dydaktyką akademicką. Jego celem jest dzielenie się know-how zdobytym przez ostatni rok nauczania zdalnego: nowatorskimi rozwiązaniami i przetestowanymi trikami, ale też historiami o tym, co nie zadziałało. Interesują nas zarówno sprawdzone sposoby prowadzenia zajęć online, jak i pomysły, które jednak się nie sprawdziły – w końcu to na błędach uczymy się najlepiej. Za większością sukcesów kryje się długa droga, niejednokrotnie naznaczona zarówno wzlotami, jak i upadkami. Chcemy, żeby FDP stało się przestrzenią dialogu i wymiany doświadczeń, w której członkowie społeczności akademickiej będą mogli otwarcie opowiedzieć o swoich wyzwaniach, trudnościach, a nawet ewidentnych błędach, popełnionych na drodze do wypracowania metod skutecznego przekazywania wiedzy za pośrednictwem mediów cyfrowych.