Ten krótki kurs obejmuje tylko mały wycinek wiedzy o filmie. Nic tu nie mówimy o historii kina, o produkcji filmowej, o wybitnych aktorach czy sztuce operatorskiej... Zamierzenie jest skromne – to propozycja na „dobry początek”, początek szerszych studiów nad filmem (do których zachęcam).

Proponuję zatem, by zacząć od filmu jako opowieści. Zajmiemy się wiedzą ułatwiającą praktykowanie trudnej sztuki, jaką jest oglądanie filmu (lub też – lepiej powiedzieć – jaką jest „lektura” filmu, jego „czytanie”).

Na pierwszą lekcję składa się (poza ogólnym wprowadzeniem) omówienie wybranych zagadnień dotyczących „języka" filmu oraz powstającej w procesie realizacji formy filmowej. Lekcja druga w całości poświęcona jest wybranym zagadnieniom ściśle rozumianej narracji filmowej. Należy jednak pamiętać, że lekcje są krótkie i nie o wszystkim, nawet z tak zakreślonej dziedziny, da się tu opowiedzieć.

Aby wziąć udział w kursie, należy mieć konto na platformie (można je założyć pod tym linkiem). Po zalogowaniu się należy podać kod dostępu: "narracja" (małymi literami).