Kurs skierowany jest do studentów specjalizacji nauczycielskich, nauczycieli oraz wszystkich osób zainteresowanych sztuką filmową oraz wykorzystaniem filmu w praktyce dydaktycznej. Podstawowym celem kursu jest rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji filmów wraz z przekazaniem praktycznych umiejętności pracy z filmem w środowisku szkolnym. Użytkownicy zapoznają się z wybranymi teoriami filmu, poznają rodzaje filmowe, a także będą mieli okazję bliżej przyjrzeć się kinematografii polskiej oraz światowej.

Aby wziąć udział w kursie, należy mieć konto na platformie (można je założyć pod tym linkiem). Po zalogowaniu się należy podać kod dostępu: "metodyka" (małymi literami bez polskich znaków).