Dla prowadzących

Celem szkolenia "Uniwersalne projektowanie zajęć dydaktycznych" jest wyposażenie Państwa w wiedzę o tym, które z zachowań i strategii mogą utrudniać studentom z niesprawnościami pełny udział w zajęciach. Co ważniejsze jednak, pokazujemy nowy sposób patrzenia na zadanie jakim jest dydaktyka, sposób oparty o tzw. Universal Design for Learning – co można przetłumaczyć jako Projektowanie Uniwersalne w Nauczaniu.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego. Po zakończeniu pracy na kursie zapraszamy każdego uczestnika, który wypełnił formularz, do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych po odbiór certyfikatu ukończenia szkolenia i książki.

Jak się zapisać?

Aby zapisać się na szkolenie "Uniwersalne projektowanie zajęć dydaktycznych", należy wypełnić formularz na stronie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Po wypełnieniu go wyświetli się klucz dostępu do kursu. Następnie:

 • Osoby, które już mają konto na platformie http://kampus.uw.edu.pl, powinny:
   
 1. Wejść na stronę kursu: http://kampus2013.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=2803,
 2. Zalogować się,
 3. Wprowadzić klucz dostępu, który uzyskały po wypełnieniu formularza na stronie BON.
   
 • Osoby, które jeszcze nie mają konta na platformie, powinny:
 1. Założyć konto użytkownika na stronie https://nowykampus.come.uw.edu.pl/login/signup.php
 2. Aktywować konto, klikając na link przesłany w e-mailu,
 3. Wejść na stronę kursu: http://kampus2013.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=2803,
 4. Zalogować się,
 5. Wprowadzić klucz dostępu, który uzyskały po wypełnieniu formularza na stronie BON.

Po wprowadzeniu klucza od razu uzyskają Państwo dostęp do zasobów kursu. W razie wątpliwości, zachęcamy do kontaktu: d.sidor@uw.edu.pl (sprawy techniczne), a.szymanska@uw.edu.pl (sprawy merytoryczne i organizacyjne).

Logo EFS
Szkolenie przygotowane w ramach projektu "Edukacja, niepełnosprawność, informacja, technologia - likwidowanie barier w dostępie osób niepełnosprawnych do edukacji" realizowanego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy kursu dla prowadzących mogą w tym miejscu wypróbować narzędzia i funkcje platformy Moodle.

Kurs dla przyszłych i obecnych prowadzących przygotowujący do prowadzenia zajęć na platformie COME.